Ida

Hogy mi fontos rólam?

Röviden:
Isten ezt ígérte nekem, amikor elhívott, s bizonytalan, erőtlen voltam: „Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” (Ézsaiás 41,10)
Családomnak: „Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek,.” (2.Korintus 9,8)

Részletesebben: a „Rólam” menüpontban olvashatsz.

A megtérésemről, Istenre találásomról, életem fontosabb eseményeiről igék alapján:

A születés:
„Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek,(…)” (Jeremiás 1,5)

A kisgyermekkor:
a magvető példázata (Mt.13,1-23)- a nagyszülői magvetés nagyon meghatározó életemben.

Gimnáziumi évek, egyetemi felvételi:
„Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd.” (Zsoltárok 126,5)

Elhívás megértése:
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én, az ÚR, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!” (Ézsaiás 43,1-3)

Megtérés:
„Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az URat.” (Hóseás2,21-22)

Tanácstalanság sorsfordító élethelyzetek előtt:
„Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az ÚR tanácsa valósul meg.” (Példabeszédek 19,21)

Esküvő:
„Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. (…) A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Prédikátor 4,9-12)

Nándi szolgálata:
„Megáldalak, és áldás leszel.” (1Mózes12,2)

Bálint születése:
„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” (Zsoltár 127,3)

Csanád születése:
„Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének.” (Lukács 1,14)

Építkezés:
„Az én házam neve imádság háza lesz minden nép számára.” (Ézsaiás 56,7)

Munkába állásom:
„Bővölködővé tesz Istened az ÚR kezed minden munkájában.” (5Mózes 30,9)
„Az ÚR azonban ezt mondta nekem: Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok! 8Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek! - így szólt az ÚR. 9Azután kinyújtotta kezét az ÚR, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az ÚR: Én most a szádba adom igéimet! 10Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj!” (Jeremiás 1,7-10)

Sámuel születése egyben egy új ígéret:
„Áldást parancsol melléd az ÚR. (…)
És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban: a te méhednek gyümölcsében.” (5Mózes 28,8;11)

Halálközeli állapot:
„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” (Jeremiás 29,11)

Örömteli pillanatok az életemben:
„Örülj, és örvendezz, mert nagy dolgokat cselekszik az Úr.” (Jóel2,21)

Szívszorítóan nehéz időszakok az életemben:
„Igen, Atyám, mert így láttad jónak.” (Mt.11,26)

Gyülekezeti élet:
„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek.” (Zsoltárok 133,1)

Kecskeméti szolgálat:
„Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! 19Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok!” (Ézsaiás 43, 18-19a)

Ménteleki szolgálat:
„Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.” (Ézsaiás43,19b)

Johanna:
„Nem késlekedik az ÚR az ígérettel.” (2Péter3,9)

A nagycsalád:
„Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat.” (1Mózes 17,2)

Ünnepek, születésnapok:
„Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr.” (5Mózes 8,2)