Áldott új esztendőt!

Hármasban töltöttük az év utolsó napját. Régebb óta fiatal fiaink saját köreikben búcsúztatták az óévet. Mi itthon hálát adtunk, társasoztunk, játszottunk, filmet néztünk, közösen főztünk. Olyan édesen tüsténkedett (ma is) a legkisebbünk. Ő terített, és éjfélig fennmaradhatott. Ez igazán nagylányos dolog! Együtt énekeltük a Himnuszt, kocintottunk. Reggel pedig hálát adhattunk, hogy ezt is megérhettük: 2023 első reggelét. Nem kezdődhet másként az év, csakis az Úr jelenlétében - úrvacsorával, áldással. Vele, Benne elrejtve jó útnak indulni.

A világ sokfélét kínál, mindig valami újat remél, új kezdetet ígér, nagyszerűt vár.
Ehhez kiváló lehetőség egy újévi fogadalom - ismerhetjük a több évtizedes hagyományt.

Van új kezdet, van más élet, de ennek kezdete nem az újév napjához köthető, hiszem; hanem ahhoz a naphoz, amikor életünk hajójának parancsnokául az Élet Urát választottuk, elfogadjuk Őt kormányosul. S ha el is hajózunk, tudjuk, hova kell visszatérni. Nem kell várni egy újabb esztendőig.

Bár sokfélét kínál a világ, ígéretes terveket sejtet, azonban hiszem és vallom, hogy Krisztus a jövő! Lehet, hogy nehézség ér, meglehet öröm, egy biztos, ha az Úr az életünk fundamentuma, akkor képesek leszünk Rá nézve ezt is, azt is Tőle elvenni, s tudhatjuk: az örömöt mebecsüljük, örvendezünk, a nehezet pedig a javunkra fordítja, mert az Istent szeretőknek minden a javára válik.

Éppen ezért hiszem, hogy az Ő szava vezérfonala életünknek, ha Rá figyelünk, nem tévedünk el. Hiszem Isten szól hozzánk, bátorít, erőt, feladatot, reményt ad.
Erre az évre már több igét is kaptam, megosztom azt, amely elsőként érkezett hozzám 2023-ra.

"Én, az ÚR, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. 7Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket!" (Ézs.42,6-8)

Kívánok ezekkel a sorokkal, a fenti igével áldott, békés, reményteljes, Istentől kapott feladatok elvégzésében bővelkedő, értékes változ(tat)ásokban gazdag új esztendőt valamennyiünknek! ❤

Te milyen vezetést, igét kaptál erre az évre?