Meggyógyítom országukat

 „…ha dögvészt bocsátok népemre, de megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.” (2Krón.7,13b-14)

A mai bibliai igeszakasz megállított. Annyira aktuálisnak érzem, a kirendelt részből hangosan villogtak, kiszóltak a fent idézett sorok.
Megálltam, elgondolkodtam, kérdések vetődtek fel bennem: mit vizsgáljunk meg magunkban, hogyan értelmezzük mindezt? Az alábbi gondolatok jöttek elém:

Hogyan is vagyunk Istennel? Tudunk róla, vagy kapcsolatban vagyunk vele?
Egy valaki Ő az életünkben, vagy A Valaki?

Mellészegődtél, vagy el is köteleződtél Mellette?
Lehet, hogy megvallottad már: „Istené vagyok.” És Ő is így gondolja? Az Övé vagy?
Igent mondtál Rá. És nemet is mondtál a bűnre?
Őt választottad. És meg is gyökereztél Benne?

Ha Istent s az Ő útját szeretnénk követni, ezek nem választási lehetőségek. Ezek nem javaslatok, nem választás egyéni belátás szerint. A Valakivel élő kapcsolatban lenni, Mellette elköteleződni, igent mondani Rá és nemet a bűnre, Benne meggyökerezni a valódi élet alapja. Az Ő szavát követni életre visz. 
Recept van tehát. Képes ezt a ma embere befogadni?

Úgy tapasztalom manapság, hogy a legtöbben egy javaslatnak veszik. Az ige pedig nem lehetőség. Hanem parancs. Recept. Amit ki lehet váltani. Ez a megoldás… Mindenre.
A lényeg: szemezgetünk, vagy gyökeret ereszt bennünk Isten igéje? Az Úr dísztárgy a vitrinben, vagy ereinket átjáró élet.

Összegezve: elköteleződés. Nem az én véleményem fontos Krisztusról, az igéről, a gyógyulási esélyekről, nem is a tied, hanem az IGE. Az Ige szavához kell igazítani magunkat.
Isten mellett elköteleződni, egy döntés. Felelősség, vállalás, akármi is jön. Nem érzés. Nem vélemény.
Ahogyan egy barátság, és egy házasság is.
Nehéz időben is társ a társ és barát a barát, mert elköteleződtünk. Nem érzésekre figyelünk, mert azok jönnek-mennek, hanem az igére, amely állandó. Aktualitása, üzenete nem a korszellemtől függ.

Hiszem, ha az ige lesz a középpont, ha Isten lesz az Isten az ember életében, akkor helyreáll a rend, illetve bármi is történik, ha őt tekintjük Úrnak, tudhatjuk, hogy: 1.) ígéreteit beteljesíti, ahogyan azt is, hogy:2.) jót és rosszat egyaránt tőle vehetünk el. Mert Ő tudja, mit miért enged meg.

Hogy az Istenre kapcsolódás helyreálljon, hogy Isten legyen az Isten az életünkben, ehhez nem a kapcsolatot: a házasságot, a barátságot kell gyógyítani, ahogyan nem „az országot”, hanem a tagokat, akik alkotják. Ha a tagok felépülnek, a kapcsolat is rendbejön.
Hogy tud valaki felépülni? Sok minden szükséges hozzá, de helyes önismeret legfőképpen. Honnan lesz helyes az önismeretünk? A helyes Istenismeretből.

"Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az ÚRban." (Péld.16,20)

A mai ige is világos. A járvány, hiszem, nem Isten akaratából van, de mindenképpen a tudtával. Megengedi, javukra válhat. Miként? Titok. Majd megmutatja. Nem emberi kompetencia. A mi dolgunk az engedelmesség, s az Úr mutatja az utat. Tudom jól, ma sokan úgy vélik, az engedelmesség az gyengeség, bárgyúság. Nekem azonban egészen más tapasztalataim vannak. 

Épüljünk fel, hogy épüljenek, alakuljanak kapcsolataink, az életünk az IGE mentén. Meg fog változni a világ.

Vizsgáljuk meg magunkat Isten tükrében: első helyen áll-e Ő? Abszolút elsőbbséget jelent-e az ige az életünkben? Hiszünk-e Istennek, vagy egyéni utakon járunk, „szerintemekre” építjük életünket? A világ bűnét az elfogadás jegyében beépítjük-e életünkbe, vagy kiirtjuk a portánkról? Magyarázzuk nyilvánvaló hiányainkat, eleséseinket, vagy bűnbánatra indulunk?

Magamon kezdem az önvizsgálatot, induljunk! Az ige biztat, bátorít, utat mutat, megoldás kínál:

„…ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.” (2Krón.7,14)

Áldás, békesség! Istennek dicsőség!

Hallgassuk meg Kodály: 114. genfi zsoltárját!

 

Látogass el a Ritter Ida - Értékmozaik YouTube-oldalamra is!