Válság 8. - karantén 4. nap: Az Úr csodákat tesz!

 Ma családilag a 4. zsoltárt olvastuk. Nem kíván kommentet. Jó volt elcsendesedni, elgondolkodni mellette.Legyen bátorításul mindannyiunknak!

2Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat! 3Ti emberek! Meddig gyalázzátok dicsőségemet? Meddig szeretitek az üres beszédet, meddig törekedtek még hazugságra? 

4Tudjátok meg, hogy az ÚR csodákat tesz hívével! Meghallgat az ÚR, ha hozzá kiáltok. 5Ha felindultok is, ne vétkezzetek! Gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillapodjatok le!  6Igaz áldozattal áldozzatok, és bízzatok az ÚRban!

7Sokan mondják: Bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, URunk! 8Nagyobb örömöt adsz szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. 9Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, URam, hogy biztonságban élhessek!

Hiszem, hogy mindent meg kell tennünk, ami a mi részünk, ugyanakkor azt gondolom, az Úrtól fog jönni a szabadulás. Meggyőződésem, hogy az emberiségnek térdre kell rogynia, s meg kell tanulnia, nem tudhat s nem irányíthat mindent, meg kell értenünk valamennyiünknek, hogy Isten az Isten, s ahogy a fenti zsoltárban olvassuk: meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltunk, csodát tesz híveivel!

Legyen élő reménységünk! Áldást mindannyiunkra!