Új kezdet

Mai ígéret, figyelmeztetés s üzenet ha éppen padlón vagy, vagy ha századszor is elbuktál, és fel kell szántani a megkövült régi dolgokat, rossz szokásokat, bálványokat:

"Ha meg akarsz térni Izráel - így szól az ÚR -, hozzám térj meg! Ha eltávolítod színem elől förtelmes bálványaidat, ne ingadozz! Ha őszintén esküszöl az élő ÚRra, a törvénynek és az igazságnak megfelelően, akkor áldást kapnak tőle a népek, és vele dicsekszenek.

Ezt mondja az ÚR a júdaiaknak és a jeruzsálemieknek: Szántsatok fel új szántóföldet, ne vessetek a tövisek közé! Az ÚRért metélkedjetek körül, szívetek előbőrét távolítsátok el, Júda férfiai és Jeruzsálem lakói! Különben fellángol haragom, mint a tűz, és égni fog olthatatlanul gonosztetteitek miatt!" (Jeremiás 4,1-4)

"A kudarc nem jelenti, hogy egy csődtömeg vagyok, csupán azt jelenti, hogy valami még nem sikerült. Nem jelenti, hogy hiábavalóan pazaroltam az időmet, csak azt jelenti, hogy okom van újrakezdeni. Nem jelenti, hogy fel kellene adnom, csak azt, hogy nagyobb erővel kell próbálkoznom. Nem jelenti, hogy Isten elhagyott, csak azt jelenti, hogy jobb ötlete van!" (maiige.hu)

Reménnyel teli napot mindenkinek! Az Úrnak terve van veled, vele, velem, velünk!

https://www.youtube.com/watch?v=1iSIGfMcEME - Katt! Érdemes meghallgatni!