Igen! Áldáseső élettel

Nem elég nemet mondani a rosszra, a sérelmeinkre, nem elég kizárni a hamisat az életünkből. Nem elég nemet mondani a világra, a zajra, a lármára, a bűnre.

Igent kell mondani a jóra, igent kell mondani Istenre. Így teljes a kép.

És fordítva is igaz: ha igent mondtál Istenre, mondj nemet a bűnre, a rosszra!

S ha megtörtént a nem, kimondtad az igent: elköteleződtél. A legjobb helyre, a legjobb személyhez. Elköteleződtél a hit, az Isten mellett.

Az elköteleződés adott ígéretet, hűséges hozzáállást jelent, „amely egy személy, közösség, cél elérése érdekében kifejtett kemény munkában, rendszeres elszánt, rendíthetetlen tevékenységben, támogatásban, kiállásban nyilvánul meg.” (Wikiszótár)

Tehát cselekvés. „Ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.” (Jakab 2,26)

Az Isten nem ír listát, hogy naponta mit vár el tőlünk. Az érezheti esetleg elvárásnak, aki még nem értette meg, hogy az Isten iránti hála ösztönöz cselekvésre. Nincs elvárás, de a Vele járásnak, az igenünknek, az Ő szeretete megtapasztalásának szükségszerű s elválaszthatatlan velejárója a hitből fakadó tett.

Ha nemet s igent is mondtál, kezdj el áldásokat mondani, jó dolgokat szólni, dicsérni, bátorítani, biztatni. Kezdj el cselekedni, szólni a jót szívből, ne kötelességből! Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi.” (Példabeszédek 18,21)

Isten nem erőszakos. S pont mert az igazi szeretet nem erőszakos, választási lehetőséget ad. De a legféltettebb kincseinek, nekünk, embereknek, féltő szeretettel azért elmondja : mondj nemet a rosszra, igent a jóra, mert ami mellett döntesz, amit vetsz, azt aratod. Elmondta, mi jár áldással, s mi von maga után átkot. Válaszd az életet! Kezdj el élni, lélegezz, lüktess Istennel!

„Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd Istenedet, az Urat, járj az Ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és döntéseit, és akkor élni és szaporodni fogsz, mert megáld téged Istened, az Úr, azon a földön, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd. De ha elfordul a szíved, és nem engedelmeskedsz, hanem eltántorodsz, más istenek előtt borulsz le, és azokat tiszteled, kijelentem nektek már most, hogy menthetetlenül elvesztek. Nem éltek hosszú ideig azon a földön, ahova most átkeltek a Jordánon, hogy bemenjetek oda, és birtokba vegyétek. Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is! Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz, és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az Úr esküvel ígért oda atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.” (5Mózes 30,15-20)