Hűség s ígéret

Micsoda ígéret, csodálatos! "Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe." (Máté 25,23)

"Mit kívánok az új év küszöbén?
- Ha a kevesen hű lehetek én
dicső Uramhoz, az nekem elég.
Magasztalom hát s áldom a Nevét." (Füle Lajos: Mit kívánok?)

Hűség: felelősségteljes kitartást jelent. Szliárd elhatározásból fakadó ragaszkodás egy személy, közösség vagy egy eszme mellett. A hűség több, mint ragaszkodás: akkor válik igazán hitelessé, ha próbákban, elnyomásban is kitartunk.

Isten maga  a szeretet, s azt ígéri, hűséges marad mindazokhoz, akik az Ő nevét félik: „Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit.” (Zsolt.25.10)

Isten azt kéri, legyünk hűségesek hozzá: „Féljétek az Urat és szolgáljatok néki hűséggel.” (Józsué 24.14)

Mindig hűségesnek lenni: örömben, bajban, nehézségben, próbában, hitpróbában. Mindig, mindenkor.

És ő nem hagy magunkra, hűség hűséget eredményez, azt ígéri: „Én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket, és megmutatom nekik a hűség kincsét.” (Jer. 33.6)

Tartsunk ki a próbákban is, Istenhez hű mindennapokat kívánok! Velünk az Isten!