Gondolataink ereje

Amit eszünk, azzá leszünk – tartja a mondás. Ugyan ezt a kijelentést elsősorban a külső megjelenésre, a testi egészségre szokás használni, ám ennél sokkal többet jelent, sokkal többet kell, hogy jelentsen.

Tápláljuk a testet egészséges ételekkel, vízzel, hogy hidratálódjék, vitaminokkal, hogy ellenállóbb legyen. Ha elhanyagoljuk, nem figyelünk oda gondosan, tudatosan, mit viszünk be a szervezetünkbe, idő kérdése csupán, mikor jelez a vészvillogó. Öntözzük a virágot, hogy virágozzon. Ha nem locsoljuk, kókadozik, esetleg teljesen kiszárad.

Ha jó a táplálék, élő a termény, örvendetes a következmény, ha azonban nem a neki valót kapja, nem tudja rendeltetése szerinti helyét, feladatát betölteni.

Bele sem gondolunk talán, de lelkünket is tápláljuk. A kérdés: mivel?

Nagyon nem mindegy, mit viszünk be, mit engedünk be: a világ zaját, az emberi véleményeket, okoskodásokat, a pletykát és annak végzetes szövődményeit, vagy Isten szavát, az első kézből hallott információt, az egyenes beszédet?

A hit hallásból van. Az a hit is, amiről a Biblia beszél, (ti. hogy a hallás pedig Isten igéje által), de aki ebben nem hisz, annak az elméje is táplálkozik valamilyen hallásból, az ő hite is épül valamire.

Ezekből a bevitt tápanyagokból formálódnak gondolataink. Gondolataink alakítják szavainkat, beszédünket, s amit szólunk, azt tesszük, cselekedeteink pedig jellemformáló erővel bírnak. Te miken szoktál gondolkodni?

Gondolkodj el, ha csak rövid időre is, hogy min szoktál gondolkodni!

Ha hallasz valamit, rögtön kétkedőn állsz a kérdéshez, vagy okok vizsgálata nélkül teszed, amit tenni kell? A magunk találgatásai, és az érzelmeink nem jó útirány, nem feltétlen jó gondolatokat fognak eredményezni!

Az örvendező, derűlátó gondolkodás tanulható! Tudatosan kell odafigyelni gondolatainkra. Élet és halál van ennek erejében.

„Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi.”(Példabeszédek 18,21) Mivel gondolatainkból formálódnak szavaink, ebből mondataink, beszédünk, így ez elsőként jellemez bennünket. A jó, reménnyel teli gondolat pozitív hozzáállású embert szül, a kételkedő, bizonytalan gondolatok által formált szavak negatív gondolkodású embert eredményeznek.

Fordítva nem létezik: elég csak a gyümölcsfákra s azok terméseire gondolni: az almafa nem terem körtét, sem fordítva.
Az elvetett mag nő ki, hozza a termést. "Ha jó a fa, jó a gyümölcse is, ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát.” (Máté 12,33)

Te milyen fa vagy? Vízzel öntözött, viruló, rendeltetése szerint termő? Kókadozó, netán a kiszáradás fenyeget? Nincs éltető vized? Menj a forráshoz, hogy életre kelj! Nem lehet mentség: „én ilyen vagyok!” „Az öreg fát már nem lehet átültetni!” Nyilván, vannak körülmények, amik nehezítik gondolataink megváltozását, de az a kérdés: hogy akarod-e?

Ha igen, akkor az a jó hír, hogy lehetséges! Felfelé kell nézni, nem a körülményekre, az örökölt vagy szerzett adottságokra, el kell engedni az emberi erőlködést, s dönteni kell, felelősséggel: „Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod.” (5.Mózes 30,19)

Dönts az élet mellett! A gyermeked, unokád, barátod sem azt fogja gondolni, tenni, amit mondasz neki jó szülőként, nagyszülőként fegyelmezés céljából (ami elő van írva, amit illik), hanem amit hitelesen lát, hall tőled! Legjobban mindig a cselekedeteink, viselkedésünk beszél!

Gondolataid ne sorompóként működjenek az élet útjain, hanem az Isten által adott áldások szabad árját nyissák meg! Ne zárd le kételkedő, kicsinyhitű gondolatokkal még mielőtt elkezdenéd, ami neked és csak neked van készítve.

A hit egy megelőlegezett tudás. Te mit tudsz előre? Rombolsz vagy építesz szavaiddal? "Legyen a ti hitetek szerint!" (Máté 9,29) A megelőző hitbeli valóság a lelkünkben, azaz a gondolkodásunk módja testi valósággá lehet a Krisztus erejébe vetett hit által. Olvassuk vagy értjük is e rövidke mondatnak a betűkön felül való erejét? Látjuk vagy hisszük is, hogy velünk is így lehet, ha döntünk végre a jó gondolatok mellett? Vagy másnak könnyű? Másnak mindig egyszerűbb? A hozzáállásod dönti el sikeredet ebben is, ahogy az életben is.

Tanulható a reménnyel teli, bátorító, éltető gondolkodásmód! Töltsd meg tiszta gondolatokkal, Isten igéjével, beszédével a fejedet, határolódj el a pletykától, a kétes hírű dolgoktól, „Továbbá, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok.”(Filippi 4,8)

Ne engedd, hogy régi éned, mások által mondott kritikák határozzanak meg, kössenek gúzsba, s rántsanak újra és újra a pesszimizmus, a kilátástalanság gödrébe, hanem hidd el, hogy Krisztusban új teremtmény vagy :
„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.” (2Kor.5,17)

Ha új teremtmény vagy, akkor a szíved, az elméd is újjá lett. Így a gondolataid, szavaid is. Válaszd az éltető gondolatokat!