Ez évi igém

2016 szilveszterén kaptam ezt az igét, hiszem bátorításul, reménységül. Az Úr gondol ránk, s tudja dilemmáinkat, örömeinket, nehezeinket. Mérföldkő ez az ígéret az életemben. Elhittem, s ráálltam, mert Isten ígéretei igazak.

Az éves igém:

„Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az ÚR dicsősége!” (Ézsaiás 60,1)

Telve vagyok reménységgel,
megszabadultam az aggodalomtól.
Telve vagyok hittel,
megszabadultam a kétségektől.
Telve vagyok bátorsággal,
megszabadultam a sátántól.

Akadályok nem fognak kifárasztani.
Gyönyörök nem fognak elcsábítani.
Döntöttem, aláírtam, elpecsételtem, elrendeztem.
Most hát úton vagyok.

Végeztem a kicsinyes látással, látásszerinti járással,
pici álmokkal, tartalmatlan halandzsával,
törpecselekedetekkel, kedves kis projektekkel,
könnyelmű beszéddel.
Végeztem a félszívű odaszánással, a középszerűséggel,
megszegett ígéretekkel, selejtes fegyelemmel. 

Fenti sorok szerzőjét nem ismerem, "véletlen" bukkantam e hitvallásra, s minden sora szívemből szól.